Osobný automobil skupina B = 690€

Poplatok zahŕňa :

• Kompletnú teoretickú výuku

• Predpísanú výuku na cvičisku

• Predpísanú výuku v premávke

• Kurz prvej pomoci

Poplatok nezahŕňa :

• Kolok na záverečnú skúšku

Garantujeme Vám :

• Nedoplácanie za vozidlo

• Skúšky na vozidle z výcviku

• Maximálnu ústretovosť